Yhteisopettajuus – Iloa ja hyvinvointia työhön

Yhteisopettajuus tuo mukanaan valtavasti hyötyjä, jotka tekevät opettajan työstä mielekkäämpää. Tämä opetusmetodi ei ainoastaan tue ammatillista kehittymistä vaan mahdollistaa myös omien vahvuuksien tehokkaamman hyödyntämisen. Yhteisopettajuus luo rikastuttavan oppimisympäristön, josta hyötyvät niin opettajat kuin oppilaatkin monin tavoin.

Koulutuksen sisältö

Yhteisopettajuus pähkinänkuoressa
Tutustu yhteisopettajuuden perusperiaatteisiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Arki helpommaksi – Työtaakan jakaminen
Käytännön vinkit ja menetelmät, joiden avulla työtaakkaa voidaan jakaa tehokkaasti.

Yhteiset arvot ja sopimukset
Miten luodaan ja ylläpidetään yhteisiä arvoja ja sopimuksia, jotka tukevat yhteisopettajuutta?

Arviointi
Tehokkaat arviointimenetelmät ja niiden soveltaminen yhteisopettajuuden kontekstissa.

Eriyttäminen
Menetelmät ja strategiat, joilla huomioidaan oppilaiden yksilölliset tarpeet ja oppimistyylit.

Yhteistyö koteihin
Vinkkejä ja työkaluja, jotka parantavat yhteistyötä vanhempien ja kotien kanssa.

Työrauhan tikapuut
Rakennetaan yhdessä oppimisympäristö, jossa työrauha on taattu.

Kiusaamiseen puuttuminen
Käytännön keinoja ja toimintamalleja kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen.

Keskiössä työhyvinvointi
Opettajien työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen on koulutuksen keskeinen teema.

Työn ilo, siinä kehittyminen ja työn kehittäminen
Innostavat ja käytännölliset keinot, joilla työstä saadaan entistä iloisempaa ja palkitsevampaa.

Itseohjautuvuus – erilaiset työskentelytavat
Tapoja tukea oppilaiden itseohjautuvuutta ja erilaisia työskentelytapoja.

Räätälöimme koulutukset sopivaksi kaikille koulutusasteille.

Esimerkkejä koulutuksen toteutuksesta:

  • lyhyt sparraus ys-ajalla
  • 3-6h kokonaisuus​
  • laajempi kokonaisuus sopimuksen mukaan​

Tilaa koulutus työyhteisöllesi