Arviointi helpommaksi – ideoita ja käytänteitä arvioinnin tueksi

Arviointi helpommaksi – ideoita ja käytänteitä arvioinnin tueksi:

 • jatkuva ja monipuolinen arviointi -mistä arvosana koostuu?
 • miten arvioinnin saa sujuvaksi arjessa
 • mitä arvioinnista pitää kertoa oppilaille, entä huoltajille
 • miten oppilas kokee arvioinnin hyödylliseksi eikä pelottavaksi
 • miten arvioin reilusti
Niina Vitikainen

Kouluttajana toimii luokanopettaja ja arvioinnin pitkäaikainen kehittäjä Niina Vitikainen.

Niinalla on pitkä tausta arvioinnin saralta:

 • luokanopettaja, valmistunut Joensuun yliopistosta
 • arvioinnin kehittäminen lähellä sydäntä, arvioinnin pitää olla selkeää ja sujuvaa
 • käynyt OPH:n rahoittaman OPS-tukikoulutuksen, jossa käsiteltiin mm. opetussuunnitelman kirjoittamisprosessia sekä arvioinnin muutoksia
 • ollut mukana opetussuunnitelmatyöskentelyssä jo pitkään, nyt kaupungin työryhmässä
 • laatinut sähköisen arviointilomakkeen kaupungille oppilaiden laaja-alaisen osaamisen itsearviointiin
 • työskennellyt arviointityöryhmässä suunnittelemassa todistuspohjia -ollut tekemässä oppikirjaa alakoulun elämänkatsomustietoon